Toyota Technological Institute

Professor
Masahiko ICHIHASHI |RESEARCH FIELD:Chemical Reaction
Hisato YASUMATSU |RESEARCH FIELD:Solid Surface

Genesis Research Institute,Inc.

Research Staff
Yoshihiro TAKEDA  (Chief Researcher) |RESEARCH FIELD:Nanoparticle-Cluster
Namiki TOYAMA  (Chief Researcher) |RESEARCH FIELD:Liquid
Tetsuichiro HAYAKAWA |RESEARCH FIELD:Spectroscopy/Solid Surface
Kazuhiro EGASHIRA |RESEARCH FIELD:Spectroscopy
Shinichi HIRABAYASHI |RESEARCH FIELD:Chemical Reaction
Hideho ODAKA |RESEARCH FIELD:Chemical Reaction
Research Fellow
Akira TERASAKI (Kyushu univ)  |RESEARCH FIELD:Spectroscopy
Guest Researcher
Susumu SOBUE (DENSO Corp.)
Assistant
Chika KANEKO
Yumi WATANABE

The late Professor Tamotsu Kondow

He passed away on 25 May 2009.近藤先生写真

Former members

Fumitaka MAFUNE (Univ. Tokyo)
Jun-ya KOHNO (Gakushuin Univ.)
Hideki TANAKA (Chuo Univ.)
Yuji FUKUDA (JAERI)
Noriko HORIMOTO (Tohoku Univ.)
Shinichirou MINEMOTO (Univ. Tokyo)
Shinichi KOIZUMI (Springer Japan KK)
Hitoshi YAMAGUCHI (Bridgestone Corp.)
Tetsu HANMURA (Fujikura Ltd.)
Toshio SAKAI (Shinshu Univ.)
Ramkuber YADAV (Philip Morris, USA)
Wan Soo YUN (Sungkyunkwan Univ.)
Toshio SAKAI (Shinshu Univ.)
Takuya MAJIMA (Tokyo Metropolitan Univ.)
Gabriele SANTAMBROGIO (European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy)
Masanori FUYUKI (Kio Univ.)
Naresh Patwari GANPATHI (IIT Bombay)
Christof BARTELS (Max Planck Institute)
Nobuyuki FUKUI
Yoshiki OKADA (Kansai Univ.)
Takaaki ORII (AIST)
Kensuke TONO (JASRI)
Ryuji OKAWA (Nippon Paint)
Chiharu KASAI (Kuwana city)
Tomonori ITO (Kyushu univ.)
Kazuyuki TSURUOKA (Univ. Tokyo)
Junko SAKAI
Kaoru SAIKI
Takako SAKURAGI
Moe TAKAGI (Jyukankyo Research Institute Inc.)
Mari YANAGUCHI (Univ. Tokyo)